HomeOrganisatie

Organisatie

De Zonnebloemschool is een school in Emmeloord die gespecialiseerd onderwijs biedt. We geven speciaal onderwijs aan leerlingen die een verstandelijke, psychiatrische, sociaal-emotionele of lichamelijke uitdaging hebben. De Zonnebloemschool is een stabiele schoolorganisatie. Het team bestaat momenteel uit ruim 115 gedreven medewerkers die bijna 280 leerlingen onderwijzen en begeleiden.

Excellente school

Dat dit op een kwalitatief hoog niveau gebeurt blijkt mede uit het feit dat De Zonnebloemschool in 2020 (opnieuw) het predicaat Excellente School kreeg, een erkenning van het Ministerie van Onderwijs. Excellente scholen zijn scholen die zowel op de kernvakken als daarbuiten zeer goede resultaten behalen. We mogen dit excellentschap tot 31 december 2022 uitdragen.