De hulpvraag van het kind is leidend

Psychologenteam

HomeZorgPsychologenteam

Psychologenteam

De Zonnebloemschool is een grote school voor gespecialiseerd onderwijs met een zeer gemêleerde schoolbevolking. Ieder kind is uniek. Om elk kind te kunnen geven wat het nodig heeft, beschikt onze school over diverse specialismen.

Complexe hulpvragen

Voor kinderen met meer complexe hulpvragen is er het psychologenteam, bestaande uit twee psychologen en een orthopedagoog (een orthopedagoog is een opvoedkundige die is gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek).

Commissie van begeleiding

Leerlingen met extra hulpvragen worden op De Zonnebloemschool besproken in de commissie van begeleiding (CVB), waarin leden van het managementteam zitten, interne begeleiders, de schoolarts en vertegenwoordigers van het psychologenteam. Het psychologenteam brengt zijn specialistische kennis in als het gaat om de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen. In deze CVB worden ook de meer complexe hulpvragen besproken.

Advies of plan van aanpak

Altijd is de hulpvraag van het kind leidend. Op basis daarvan en eventueel aanvullend onderzoek, in samenwerking met de leerkracht en ouders/verzorgers, komt het psychologenteam tot een advies of plan van aanpak waar de leerkracht en de leerling heel praktisch mee verder kunnen.

Teamtrainingen

Daarnaast draagt het psychologenteam ook kennis over via teamtrainingen.