Leerroute

Voor elke leerling de juiste leerroute 

HomeOns onderwijsLeerroute

Leerroute

De populatie van De Zonnebloemschool is zeer divers. Onze leerlingen volgen dan ook verschillende leerroutes 

Ontwikkelingsperspectief

Als een leerling nieuw op school komt, maakt de interne begeleider (IB’er) samen met de psycholoog een ontwikkelings perspectiefplan (OPP): waar zal deze leerling naar verwachting uitstromen als hij of zij de school verlaat. Op basis daarvan wordt een leerroute uitgestippeld die naar die verwachte uitstroom leidt. De kinderen die dezelfde leerroute volgen worden waar mogelijk bij elkaar geplaatst. Zo ontstaan onderwijsgroepen. Elke leerling in zo’n groep krijgt wel een persoonlijk leerplan.

Monitoren

De IB’ers monitoren de leerlingen. Het kan best zijn dat een kind zich sneller of langzamer ontwikkelt dan tijdens het maken van het ontwikkelingsperspectief werd verwachtIn overleg met de leerkracht en ouders/verzorgers kan de leerroute, zelfs per vakgebied, worden aangepastwaardoor de leerling steeds een passend lesaanbod heeft. 

Positieve blik

Zoals op alle plaatsen in De Zonnebloemschool wordt er met een positieve blik naar de leerlingen gekeken. Als er wordt getoetst wordt er vooral gekeken wat een leerling wél kan. Altijd wordt gekeken naar het individu; wat heeft de leerling nodig, hoe kan deze het beste gestimuleerd worden om het maximale eruit te halen. Voor elke leerling stippelen we zo de juiste leerroute uit.