HomeVoor oudersOudercommissie

Ouder
commissie

In de oudercommissie werken medewerkers van De Zonnebloemschool en ouders samen. De commissie organiseert diverse activiteiten. Twee keer per schooljaar zijn er ouderavonden, met een thema. Ouders hebben invloed op de vorm en inhoud van deze informatieve en gezellige bijeenkomsten. Elke twee jaar is er ook een infomarkt met organisaties uit de regio, zoals Triade, s Heeren Loo, Philadelphia, sportverenigingen, et cetera. Een keer in de vijf jaar organiseert de oudercommissie een bazaar, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een door de oudercommissie vastgesteld goed doel.  

Naast deze speciale activiteiten is de oudercommissie er altijd voor ouders met vragen. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met oc@zonnebloemschool.nl. 

De oudercommissie is momenteel als volgt samengesteld: 
Naam Functie
Esther de Jong Voorzitter
Helma Koedijk Secretaris
Alida de Vries Vice voorzitter
Trudy Woerden Vice secretaris
Jannie Kramer Lid
Christa de Weert Lid
Jolanda Visser Lid
Judith Visser Lid
Henriette Visscher Lid
Harmien Huisman Lid
Miranda Sloterwijk Lid