HomeVoor oudersToelatingsprocedure

Toelatingsprocedure

In het kader van Passend Onderwijs hebben we bij het aanmelden van nieuwe leerlingen te maken met samenwerkingsverbanden (SWV).
De Zonnebloemschool is onderdeel van de volgende twee samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverband PO NOP & Urk voor het SO.
Voor het VSO is dit Samenwerkingsverband Aandacht+.
Daarnaast werken wij ook samen met andere samenwerkingsverbanden, zoals te zien is het schema hieronder. Dit heeft te maken met de verschillende plaatsen waar onze leerlingen vandaan komen.

 

SWV PONOP en Urk
Lelystad/Dronten
Steenwijkerland, Meppel en Hogeveen
Friesland
SWV VOAandacht + (NOP, Urk en Lemsterland)
Steenwijkerland, Meppel en Hoogeveen

De aanmeldingsprocedure

De toelatingscommissie van het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling wordt toegelaten op het Speciaal Onderwijs en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgt. Dit geldt voor al onze leerlingen en locaties. Ook is er een nieuwe TLV nodig als de leerling de overstap maakt van SO naar VSO.

Start schoolcarrière op De Zonnebloemschool

Wanneer de leerling een TLV krijgt voor het speciaal onderwijs kan er in overleg met het managementteam een afspraak gemaakt worden voor een kennismaking en een rondleiding. Hierbij wordt door de locatieleider in overleg met de intern begeleider (IB’er) gekeken welke klas passend is bij de leerling. In samenwerking met de school van herkomst wordt er gestreefd naar een zo prettig mogelijke overgang.