Zorgonderwijsgroepen

Zelfredzaamheid en sociale omgangsvormen

HomeOns onderwijsZorgonderwijs (ZON)

Zorgonderwijs (ZON)

In de zorgonderwijsgroepen (ZON) van De Zonnebloemschool zitten leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. Zij zijn anders begaafd en zijn voor een groot deel afhankelijk van hulp van anderen voor activiteiten in het dagelijks leven. 

Goede afstemming

Naarmate we de leerling beter leren kennen en door zijn beperking heen leren kijken, zien we een kind dat wel degelijk mogelijkheden heeft. Deze mogelijkheden vragen om een goede afstemming tussen leerling, ouders en school. Wat laten leerlingen ons zien en wat hebben zij op dat moment nodig? Les geven in de zongroepen vergt een specifieke aanpak. Het is direct inspelen op en ‘vertalen’ van de signalen die de leerlingen laten zien. Leerlingen laten soms onverwacht ontwikkelingsstappen zien, op hun eigen manier. 

Eigen tempo

Deze leerlingen zijn gebaat bij een setting, waarbij het accent ligt op zelfredzaamheid, regie over het eigen handelen en de sociale omgangsvormen. Leerlingen krijgen tijd en ruimte om zich vanuit veiligheid, in eigen tempo te kunnen ontwikkelen.  

Het lesaanbod wordt aangepast op de belevingswereld van de leerlingen en de communicatie wordt indien nodig ondersteund door middel van gebaren. 

De medewerkers van de zorgonderwijsgroepen houden van hun werk, houden van hun leerlingen, omdat ze open zijn, niet (ver)oordelen en pure liefde geven.