Sociale weerbaarheid

HomeOns onderwijsSociale weerbaarheid

Sociale weerbaarheid

Aandacht voor sociale weerbaarheid is vanzelfsprekend op De Zonnebloemschool. Die cultuur komt mede voort uit christelijke normen en waarden, aandacht voor je naaste. Typisch Zonnebloemschool is een veilige omgeving met zorg voor elkaar. Dat geldt zowel voor leerkrachten en ondersteuners, als voor leerlingen. In die sfeer groeit sociale weerbaarheid als een zonnebloem in een warme zomer. 

Wat ook typisch Zonnebloemschool is, is de aandacht voor groepsvorming. In ons gespecialiseerd onderwijs gaan leerlingen niet jaar na jaar gezamenlijk naar een volgende groep. De samenstelling van de groepen verandert regelmatig. Is er een nieuwe groep gevormd, dan beginnen de twee zogeheten gouden weken. Het drukke lesprogramma wordt dan even stopgezet om ruimte te maken voor meer sociale activiteiten, voor groepsvorming en om persoonlijke doelen te stellen. Na de gouden weken is de groep gesmeed, is er rust en weet iedere leerling waar hij of zij naar toe wil.   

Rots en Water

Als het gaat om sociale weerbaarheid is Rots en Water, de psycho-fysieke training sociale vaardigheideen belangrijk onderdeel van De Zonnebloemschool  geworden, bijna net zo gewoon als taal, rekenen en handvaardigheid. Rots en Water richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, eigen weerbaarheid  en het voorkomen en aanpakken van pesten en seksueel geweld.  

Rots en Water is op De Zonnebloemschool vooral bewegen, doen, plezier hebben en ervaren. Spelenderwijs wordt er aandacht geschonken aan belangrijke zaken als zelfvertrouwen, zelfbeheersing, communicatie, lichaamstaal, zelfreflectie. Het gaat ook om het aangeven van grenzen en het respectvol omgaan met de grenzen van een ander. Leerlingen leren dat ze altijd de keuze hebben hoe ze in bepaalde situaties reageren. Door actief te zijn voelen kinderen zelf wat ze prettig vinden en wat niet.