Logopedie bevordert de communicatieve vaardigheden

Logopedie

HomeZorgLogopedie

Logopedie

De logopedisten van De Zonnebloemschool zijn vooral bezig met het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerlingen. Communicatie, duidelijk maken wat je voelt, wat je wilt, grenzen aangeven, is uiteraard erg belangrijk. Het is de basis voor het goed functioneren van een mens.

Spraak, taal, stem en gehoor

In het algemeen richt logopedie zich op de gebieden spraak, taal, stem, gehoor en mondgewoonten. Regelmatig staan onze logopedisten een kwartier of half uur voor de groep, bijvoorbeeld om interactief voor te lezen of de woordenschat te stimuleren. Maar ze werken vooral individueel met de leerlingen, na overleg met de IB’er. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de uitspraak, het vormen van woorden, het vergroten van de woordenschat, het stimuleren van het begrijpen van gesproken taal, etc. Vaak wordt ondersteunende communicatie ingezet, zoals gebaren, foto’s of pictogrammen.

Logopedie wordt zowel op De Bloementuin als op de andere locaties gegeven aan individuele leerlingen. Er wordt altijd gekeken naar de hulpvraag die het kind heeft.

Ouders

Met de ouders is er overleg is aan het begin van de behandeling. Dan wordt het plan besproken. Aan het eind van het schooljaar is er een evaluatie. Tevens is er de mogelijkheid tot telefonisch contact.