HomeOnze schoolHistorie

Historie

De Zonnebloemschool heeft een rijke historie die teruggaat tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Terwijl in die periode de kale Noordoostpolder steeds groener werd, de arbeiderskampen werden gesloopt en met Nagele en Tollebeek de laatste dorpen waren gesticht, ontstond onder de jonge polderbevolking ook de behoefte aan speciaal onderwijs.

Op 28 juni 1955 riepen de besturen van het protestants-christelijk lager onderwijs in Urk, de Noordoostpolder, Lemmer, Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove de ‘Stichting voor christelijk buitengewoon lager onderwijs voor de Noordoostelijke Polder en Omgeving’ in het leven. 

Het zou tot 1 april 1958 duren voordat de eerste school, de Flevoschool voor moeilijk lerende kinderen (MLK), van start ging. Menno van Til, die in Stadskanaal op een school voor buitengewoon
onderwijs had gewerkt, kwam naar de Noordoostpolder om de eerste directeur te worden. Hij begon met vijf leerlingen. Eind mei was het wettige aantal van dertig leerlingen al bereikt. 

Sommige kinderen met problemen in het gewoon lager onderwijs werden na een toelatingsonderzoek geplaatst op de school voor MLK. Kinderen met een ernstige handicap waarvoor het onderwijs aan de Flevoschool niet geschikt was, vielen tot dan buiten de boot. Daarom werd op 1 november 1959 begonnen met een school, feitelijk een afdeling, voor ZMLK, zeer moeilijk lerende kinderen. Dat werd De Zonnebloemschool. 

Eigen gebouw

In 1969 kreeg De Zonnebloemschool, inmiddels onder leiding van Jelle Molenaar, aan het Genèveplein haar eerste eigen gebouw. Een enorme vooruitgang was het taxivervoer. Tot 1971 moesten ouders en kinderen zelf het vervoer regelen. Elke dag moesten leerkrachten kinderen ’s morgens om half tien nog van het busstation halen en om twee uur ’s middags al weer kinderen wegbrengen. Dit gaf een enorme onrust in het onderwijs. 

De Zonnebloemschool groeide. Niet alleen in het aantal leerlingen, maar ook in niveau. Leerkrachten leerden ook elk jaar, werden steeds zekerder, werden steeds betere adviseurs. Door de groei kon de school meer specialisten aantrekken, zoals maatschappelijk werkers, ontwikkelingspsychologen, logopedisten en administratieve medewerkers. 

De naam Zonnebloemschool is bedacht door het team en het bestuur. Er zat geen diepzinnige gedachte achter. De bestuurders wilden in ieder geval niet de naam van een of andere politicus of hoogleraar, maar gewoon een voor kinderen neutrale en prettig klinkende naam. Het speciaal onderwijs stond nog in de kinderschoenen. Er was nog veel te ontdekken.  

Vanaf de jaren negentig

In de afgelopen dertig jaar heeft het speciaal onderwijs een enorme inhaalslag gemaakt ten opzichte van andere onderwijsvormen. In dat proces liep De Zonnebloemschool voorop. De Zonnebloemschool stelde in de jaren negentig als een van eerste scholen de deuren wijd open voor zorgleerlingen en voor leerlingen met een lager IQ dan tot dan gebruikelijk. Toen dit in 2003 door de overheid verplicht werd gesteld (Wet op de Expertise Centra), was De Zonnebloemschool daar al klaar voor. Door onder andere de toename van de zorgleerlingen groeide de school flink. 

Meer budget, betere kwaliteit onderwijs

In de jaren negentig is Aart Reussing de nieuwe directeur geworden. Hij is Cees van Waardhuizen opgevolgd, die op zijn beurt Jelle Molenaar had vervangenDe Zonnebloemschool weet meer budget vrij te maken, zowel voor de zorgleerlingen als voor het ‘gewone’ speciaal onderwijs. Per leerling konden grotere bijdragen worden ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

De populatie leerlingen op De Zonnebloemschool is door al deze ontwikkelingen steeds gevarieerder geworden. Het gemiddelde cognitieve niveau van de leerlingen is door al deze ontwikkelingen omhoog gegaan. En dat alles heeft weer zijn invloed gehad op de manier van lesgeven. Kern van het verhaal is dat de leerlingen van De Zonnebloemschool veel meer kunnen dan menigeen denkt.  

Samenleving

Het is het beleid van De Zonnebloemschool om de leerlingen zo veel mogelijk met de samenleving in contact te brengen, de maatschappij waar ze later zo zelfstandig mogelijk moeten gaan functioneren. Schoolkampen zijn niet alleen meer traditioneel op campings of jeugdherbergen, in het bos of op de heide, maar, voor die leerlingen die het aankunnen, ook in de grote stadOf op een wintersportlocatie. 

Leerlingvolgsysteem

Een innovatie die het onderwijs op De Zonnebloemschool een extra impuls heeft gegeven is het leerlingvolgsysteem. De ontwikkeling van leerlingen wordt daarmee stap voor stap gevolgd en in kaart gebracht. Het grote voordeel daarvan is dat groei zichtbaar wordt gemaakt. Dit werkt zeer stimulerend voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Uiteraard speelt ICT ook een steeds grotere rol in het speciaal onderwijs. Een meer gevarieerde populatie, bredere leerdoelen, een betere aansluiting op de samenleving,  het leerlingvolgsysteem, betere uitstroomperspectieven; ze hebben een positieve  invloed op alle onderdelen van De Zonnebloemschool.  

Uiteraard zijn de onderwijsmethoden, lesmaterialen, faciliteiten en het stagelopen continu in ontwikkeling. Zeker is dat door al deze ontwikkelingen veel meer uit de kinderen wordt gehaald dan in het verleden voor mogelijk werd gehouden. Waarschijnlijk, en hopelijk, constateren we in de toekomst weer hetzelfde