Specialisten in het speciaal onderwijs

Interne begeleiding

HomeZorgInterne begeleiding

Interne begeleiding

Leerkrachten ondersteunen op onderwijskundig terrein, onderwijsvernieuwing stimuleren, maar ook de externe onderwijskundige contacten verzorgen. De Interne Begeleiders, IB’ers, van De Zonnebloemschool zijn specialisten in het speciaal onderwijs, hebben een breed werkveld en werken op alle drie locaties.

Monitoren

De IB’ers monitoren de ontwikkeling van álle leerlingen en de leerlingen worden twee keer per jaar samen met de leerkracht besproken. Soms is er aanleiding voor intensiever contact. Bijvoorbeeld wanneer een leerkracht niet de juiste aanpak weet te vinden voor een leerling. Dan schakelt deze de IB’er in. Die komt observeren en in overleg met de leerkracht kan een andere benadering worden gekozen. De IB’ers kunnen op hun beurt weer geadviseerd worden door de commissie van begeleiding, waarin naast de IB’ers ook het psychologenteam en de directie zitten.

Buiten de school

De IB’ers van De Zonnebloemschool zijn ook de onderwijskundige vertegenwoordigers van de school in diverse externe overleggen. Zo praten ze met vertegenwoordigers van andere scholen over aanmeldingen voor De Zonnebloemschool en adviseren ze daarover. Of schuiven zij namens de school aan bij een ronde tafel-gesprek over een leerling van De Zonnebloemschool.

Het beste uit de leerling

Alles wat de IB’ers doen, gaat in de kenmerkende opbouwende sfeer van De Zonnebloemschool. We kijken vooral naar wat leerlingen wél kunnen, in plaats van wat ze niet beheersen. Eventuele problemen worden omgezet in uitdagingen. Flexibiliteit is nodig om oplossingen te vinden. Alles wat we in De Zonnebloemschool doen is erop gericht om het beste uit de leerling te halen.