Veiligheid, verbinding, vertrouwen en groei.

Missie van de Zonnebloemschool

HomeOnze schoolMissie

Missie

De kernwaarden van De Zonnebloemschool zijn veiligheid, verbinding, vertrouwen en groei. Ze geven een beeld van waar we als school voor staan. Zeggen kwaliteiten vooral hoe je dingen doet, en waar je goed in bent, waarden verklaren waaróm je de dingen doet. We werken aan de toekomst van onze leerlingen. Op De Zonnebloemschool vinden wij het belangrijk om samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Samen maken wij het verschil en kunnen wij ontwikkelen en groeien. We willen open en eerlijk met elkaar communiceren en vinden het belangrijk dat we elkaar feedback leren geven. Dat zorgt voor persoonlijke groei, weerbaarheid en vertrouwen in elkaar en op jezelf.

Veiligheid

De Zonnebloemschool wil een plek zijn waar leerlingen en medewerkers zich veilig en geborgen voelen en waar je mag zijn wie je bent. Leerlingen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. In de omgang met elkaar komt een uitnodigende houding, kind vriendelijkheid en gelijkwaardigheid tot uiting. Veiligheid is ook weten waar je aan toe bent; daarom zijn we duidelijk over regels en procedures.

Verbinding

Verbinden is samen zijn, mensen zien en werkelijk contact maken.  Een goede verbinding tussen alle betrokkenen is een belangrijke waarde voor de Zonnebloemschool.
We staan midden in de samenleving en staan open voor elkaars specifieke behoeftes. We zoeken naar verbinding tussen de leerling en de wereld waarin hij leeft, tussen de woonomgeving en de verschillende culturen. Ook afstemming van lesstof is hierin van belang, zodat onze leerlingen optimaal tot groei en ontwikkeling kunnen komen.

Vertrouwen

Een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking is vertrouwen. Door vertrouwen uit te spreken in de eigen kracht van iedere leerling, groeit het zelfvertrouwen.
Zo leren we hen omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden we hen in het maken van eigen keuzes.   Ook als team hebben we vertrouwen in elkaar. 

Groei   

Samen leren is samen groeien. Gericht op de toekomst wordt er gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn voor wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Onze school is een plaats waar leerlingen én medewerkers zich voortdurend mogen ontwikkelen. We leggen de lat hoog door een stimulerende en uitdagende omgeving te bieden en de leerlingen op een goede manier te begeleiden. Als zij zelf betrokken zijn bij deze ontwikkeling, zorgt dit voor meer leerplezier en betere leerprestaties.