HomeCorona Nieuws

Corona Nieuws

Betreft: Update Corona – 4 februari 2021

Geachte ouders/verzorgers,

Hier is weer een update over ‘corona- schoolzaken’.

Het is en blijft een lastig onderwerp. Wij proberen er zo goed en veilig mogelijk mee om te gaan, volgens richtlijnen RIVM en ministerie.

SO afdeling De Bloementuin:

SO De Bloementuin gaat per 8 februari weer volledig open.

 • De Lotus en de Rozemarijn starten BOVEN de JUMBO
 • De anderen groepen starten gewoon in de Bloementuin.
 • De groepen zijn klein, dus er komen geen opsplitsingen.
 • Gespreid pleingebruik hebben we altijd al.

Corona regels en afspraken t.a.v. het SO:

 • Bij ziekte verschijnselen blijven leerlingen thuis.
 • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen volgt direct een sneltest.
 • Ouders e.d. komen niet in de school, behalve bij een afspraak en dan mét mondkapje.
 • Op de SO-afdeling dragen de leerlingen van 10-12 jaar geen mondkapje. Wij denken dat dit lastig is voor de leerlingen en vaak zelfs minder hygiënisch na het spelen en toiletgang. Leerlingen mógen wel een mondkapje dragen en per groep mag de leerkracht bepalen of het bij bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld bij langdurig binnen 1 ½ meter contact) wél moet.
 • Als een leerling of een personeelslid corona heeft, gaat de hele groep in quarantaine volgens de RIVM richtlijnen.
 • Personeel en leerlingen hoeven geen 1½ meter afstand van elkaar te houden. Ook hoeven leerlingen onderling geen 1½ meter afstand te houden.
  Personeelsleden moeten onderling wel 1½ meter afstand houden, óók in pauzes.

VSO afdelingen: De Plantage, Het Esveld en WAT:

 • Deze afdelingen zijn open en blijven open.

 Corona regels en afspraken t.a.v. het VSO:

 • Deze zijn hetzelfde gebleven. Hier geldt o.a. de mondkapjesplicht en heel belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk op 1½ meter afstand van elkaar blijft.
 • Bij ziekteverschijnselen blijven leerlingen thuis.
 • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen volgt direct een sneltest.
 • Als een leerling of een personeelslid corona heeft, gaat de hele groep in quarantaine volgens de RIVM richtlijnen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en dat we met z’n allen deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomen.

Met vriendelijke groet,
mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,

Aart Reussing
Directeur-bestuurder

Bereikbaar:

Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl