HomeCorona Nieuws

Corona Nieuws

Betreft: Update Corona – 25 juni 2021

Geachte ouders/verzorgers,

Met deze brief ontvangt u weer een update over ‘corona- schoolzaken’.

De corona wordt minder, dus de regelgeving wordt vrijer. Dit betekent dat er voor onze SO-afdeling wijzigingen zijn in het beleid. Dit geldt helaas nog niet voor onze VSO-afdelingen!

Corona regels en afspraken t.b.v. het SO De Bloementuin:

 • Bij ziekteverschijnselen blijven leerlingen thuis.
 • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen, volgt direct een sneltest.
 • De mondkapjes plicht gaat eraf!
 • Handen desinfecteren bij de ingang van school blijft; net zoals regelmatig wassen!
 • Ouders zijn weer welkom op school, zonder mondkapje, maar wel op 1½ meter afstand.
 • Als een leerling of een personeelslid corona heeft, gaat de hele groep in quarantaine volgens de RIVM-richtlijnen.
 • Personeel  hoeft geen 1½ meter afstand van de leerlingen te houden. Ook hoeven leerlingen onderling geen 1½ meter afstand te houden.
 • Personeelsleden moeten onderling wel 1½ meter afstand houden, óók in pauzes.

 Corona regels en afspraken t.a.v. alle VSO-locaties:

 • Deze zijn hetzelfde gebleven. Hier geldt o.a. wél de mondkapjesplicht en heel belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk op 1½ meter afstand van elkaar blijft.
 • Bij ziekteverschijnselen blijven leerlingen thuis.
 • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen volgt direct een sneltest.
 • Als een leerling of een personeelslid corona heeft, gaat de hele groep in quarantaine volgens de RIVM-richtlijnen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en dat we met z’n allen deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomen.

Met vriendelijke groet,
mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,

Aart Reussing
Directeur-bestuurder

Bereikbaar: Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl