Logopedie

Bij logopedie wordt er gewerkt aan: de communicatieve functies, spraak-taalontwikkeling, auditieve vaardigheden/gehoor en mondgewoonten van de leerling.

Wanneer wij bij logopedie aan de communicatieve functies denken, horen hier alle vaardigheden bij die nodig zijn om te kunnen communiceren, bijvoorbeeld het maken van oogcontact of de reactie op een favoriet spelletje.

Bij spraak-taalontwikkeling door middel van logopedie kunt u denken aan het begrijpen van gesproken taal en het zelf produceren van taal, bijvoorbeeld zinsbouw, woordenschat en uitspraak.
Wanneer een kind niet of onvoldoende kan spreken om te kunnen communiceren, wordt er tijdens de logopedie gewerkt aan het onder de knie krijgen van ondersteunende gebaren, PECS of de Hehajo-app.

Onder auditieve vaardigheden verstaan wij bij logopedie het herkennen van geluiden en klanken, het nazeggen van woorden en zinnen en voorbereidende oefeningen voor het leren lezen. Uiteraard speelt het gehoor hierbij een belangrijke rol.

Mondgewoonten kunnen afwijkend zijn; denk aan duim- vinger of speenzuigen, open mondgedrag, afwijkend slikken en eet- & drinkproblemen. Door verschillende oefeningen tijdens de logopedie kunnen de leerlingen hier aan werken.

Alle nieuwe leerlingen worden logopedisch onderzocht door één van de logopedisten. Indien nodig wordt logopedische behandeling gestart en maken we hiervoor een handelingsplan. Dit plan wordt met ouders en de leerkracht besproken.
Omdat onze leerlingen veel tijd nodig hebben voor het aanleren van nieuwe stappen, worden de opdrachten ook mee naar huis gegeven. Mocht er vraag zijn naar meer, dan kunt u contact opnemen met onze logopedistes.

Op De Bloementuin krijgen de leerlingen ook wekelijks klassikaal logopedie aangeboden.

 

Onze logopedistes zijn:

Sandra Hendriks                     sandra.hendriks@zonnebloemschool.nl   dinsdag, donderdag en vrijdag
Gea Kemper       gea.kemper@zonnebloemschool.nl   maandag en dinsdag