Oudercommissie

De oudercommissie helpt bij de voorbereiding en organisatie van verschillende activiteiten binnen en buiten de school. Hierbij kan gedacht worden aan de bazaar die er één keer in de vier jaar wordt gehouden met hulp van de oudercommissie en één van de ouderavonden wordt ook door hen georganiseerd.

 

De oudercommissie kan ook andere ouders oproepen om te helpen bij activiteiten.

 

In de oudercommissie zitten de volgende personeelsleden en de ouders:

Personeelsleden      Ouders   
Vacature  vice-voorzitter        Wilma Alves          voorzitter  
Christa de Weert  Alida de Vries  Helma Koedijk  notulist
Jannie Kramer   Miranda Sloterwijk  
Trudy Woerden   Karina Staalsmid  
   

Mariska van Woerden

 
   
 

 Gegevens van de leden van de oudercommissie kunt u vinden in de schoolgids.