HomeVignet Gezonde School weer voor 3 jaar behaald!!

Vignet Gezonde School weer voor 3 jaar behaald!!

De Zonnebloemschool is een Gezonde School op het thema Bewegen.

 

De Zonnebloemschool heeft wéér het vignet Gezonde School behaald en mag zich opnieuw drie jaar lang Gezonde School noemen.
Hiermee laten we zien dat we werk maken van het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school.

De Zonnebloemschool heeft speciale aandacht voor het thema bewegen en zet hiervoor de Gezonde School-aanpak in. Een integrale gezondheidsaanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde so/vso leerlingen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema bewegen. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet.
Zie: https://youtu.be/pmsk1HpixQU

Directeur-bestuurder Aart Reussing is er trots op om een Gezonde School te zijn. “Er hangt op onze gevel een plaquette met het Gezonde School-logo. Zo kan iedereen die onze school bezoekt zien dat we structureel werk maken van een gezonde leefstijl!”

Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl/vignet of neem contact op met de Gezonde School-adviseur van de regionale GGD.