HomeUpdate Corona 15-12-2021

Update Corona 15-12-2021

Betreft: Corona – school en vervolg                                Emmeloord, 15-12-2021

Geachte ouders/verzorgers,

Met deze brief ontvangt u  weer een update over ‘corona- schoolzaken’.
Het kabinet heeft dinsdagavond 14 december weer een persconferentie gegeven.

We zouden de SO-afdeling De Bloementuin de komende week kunnen sluiten, maar aangezien we open moeten blijven voor  kwetsbare kinderen en kinderen met ouders met cruciale beroepen hebben we besloten om de SO-afdeling toch open te houden.
De praktijk leert dat de kans groot is dat er 75 % van de leerlingen op school komt en dan lijkt stabiliteit ons het beste.
Wel hebt U zelf de vrije keuze of u uw leerling naar school laat gaan of niet.
Wilt u duidelijk communiceren via Parro met de leerkrachten of uw kind wel of niet op school komt?
Ook moet u zelf contacten met het leerlingenvervoer.
De VSO-afdelingen Plantage en Esveld, Kett!ng en Wathuis blijven gewoon open.

Verder gelden binnen school dezelfde regels:

Voor de SO-afdeling (De Bloementuin, Lotus en Rozemarijn) betekent dit dat de leerlingen geen mondkapje op hoeven in de gangen, maar het personeel en bezoekers in de gangen wel!!

Dit betekent, dat voor de VSO-afdelingen (Plantage, Esveld, Ketting, WAT en locatie boven de Jumbo) de mondkapjes verplichting in de gangen blijft gelden. Dit geldt voor zowel de leerlingen als het personeel en alle bezoekers.

Corona regels en afspraken t.b.v. het SO en VSO : deze blijven gewoon van kracht!!!

  • Bij ziekteverschijnselen blijven leerlingen thuis, totdat er een negatieve testuitslag is ontvangen.
  • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen, volgt direct een sneltest.
  • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
  • Als een huisgenoot corona heeft, gaan alle huisgenoten (ook SO-leerlingen) in quarantaine volgens de RIVM-richtlijnen.
  • Alle volwassenen houden 1½ meter afstand van elkaar.
  • Vieringen vinden klein plaats zonder externe aanwezigen.
  • Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Samen proberen we deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomen.

Met vriendelijke groet,
mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,

Aart Reussing
Directeur-bestuurder
Bereikbaar: Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl