HomeStageplek wordt vaste baan

Stageplek wordt vaste baan

Wij zijn onderstaande bedrijven zeer erkentelijk voor het aanbieden van een werkervaringsplek met begeleiding en het omzetten van een stage in een vaste baan.
Wij wensen jullie en onze toppers een goede samenwerking.