HomeCorona update 4 januari 2022

Corona update 4 januari 2022

Allereest willen we jullie via deze weg alle goeds, in liefde en gezondheid voor 2022 wensen!

Gisteren werd het nieuws bekend dat scholen voor primair- en voortgezet onderwijs vanaf maandag 10 januari weer open mogen.
Ook alle scholen voor gespecialiseerd onderwijs mogen weer volledig open.

Op onze scholen blijven dezelfde coronamaatregelen gelden als voor 18 december.
In zeer korte lijnen betekent dit dat:

  • Bij ziekteverschijnselen blijven leerlingen thuis, totdat er een negatieve testuitslag is ontvangen.
  • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen, dan volgt direct een sneltest.
  • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit niet anders kan.
  • Als een huisgenoot corona heeft, gaan alle huisgenoten (ook SO-leerlingen) in quarantaine volgens de RIVM-richtlijnen.
  • Alle volwassenen houden 1½ meter afstand van elkaar
  • Volwassenen van de SO en leerlingen én volwassenen van het VSO de mondkapjes dragen op de gangen.
  • Vanuit de school stellen wij gratis Corona – zelftests beschikbaar. De leerlingen kunnen deze 2x per week mee naar huis krijgen. Het doen van regelmatige zelftests, juist ook als er géén klachten zijn, kan goed helpen tegen de verspreiding van Corona. Ouders en leerlingen kunnen deze zelftests verkrijgen via jullie.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht.
We zijn blij met dit besluit en zien er naar uit iedereen maandag weer te zien!

Met vriendelijke groet,

namens het managementteam van de Zonnebloemschool,

Ingrid Snels