HomeCorona update 27 november 2021

Corona update 27 november 2021

Betreft: Corona – school en vervolg                                Emmeloord, 27-11-2021

Geachte ouders/verzorgers,

Met deze brief ontvangt u helaas weer een update over ‘corona- schoolzaken’. Het kabinet heeft vrijdagavond 26 november weer een persconferentie gegeven. Wij hebben dus besloten om de genoemde regels  in te voeren met ingang van maandag 29 november.

Dit betekent, dat voor de VSO-afdelingen (Plantage, Esveld, Ketting, WAT! en locatie Boven de Jumbo) de mondkapjes verplichting in de gangen weer gaat gelden. Dit geldt voor zowel de leerlingen als het personeel en alle bezoekers.

Voor de SO-afdeling (De Bloementuin, Lotus en Rozemarijn) betekent dit dat de leerlingen geen mondkapje op hoeven in de gangen, maar het personeel en bezoekers in de gangen wel!!

Corona regels en afspraken t.b.v. het SO en VSO : deze blijven gewoon van kracht!!!

  • Bij ziekteverschijnselen blijven leerlingen thuis, totdat er een negatieve testuitslag is ontvangen.
  • Voor leerlingen in de basisschool leeftijd blijft gelden, dat zij met lichte klachten naar school kunnen, in overeenstemming met het snottenbellen beleid van het OMT: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
  • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen, volgt direct een sneltest.
  • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
  • Als een huisgenoot corona heeft, gaan alle huisgenoten (ook SO-leerlingen) in quarantaine volgens de RIVM-richtlijnen.
  • Alle volwassenen houden 1½ meter afstand van elkaar.
  • Vieringen vinden klein plaats zonder externe aanwezigen.
  • Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. U ontvangt dit bericht ook via Parro.
Samen proberen we deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomen.

Met vriendelijke groet,
mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,

Aart Reussing
Directeur-bestuurder

Bereikbaar: Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl