HomeCorona update 23 november 2021

Corona update 23 november 2021

Betreft: Corona – school en vervolg                                Emmeloord, 23-11-2021

Geachte ouders/verzorgers,

Met deze brief ontvangt u helaas weer een update over ‘corona- schoolzaken’.
Het kabinet heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, met een aantal adviezen voor naleving van basisregels ook in het onderwijs.
Wij hebben besloten die in te voeren met ingang van morgen 24 november.
We merken dat er veel corona/ziekte/quarantainedruk is en we willen graag zo lang mogelijk openblijven. De regelgeving wordt weer aangescherpt.

Dit betekent dat er voor onze VSO en SO-afdelingen wijzigingen zijn in het beleid.

Corona regels en afspraken t.b.v. het SO en VSO :

 • Bij ziekteverschijnselen blijven leerlingen thuis, totdat er een negatieve testuitslag is ontvangen.
 • In de bijlagen vindt u de meest recente beslisbomen.
 • Voor leerlingen in de basisschool leeftijd blijft gelden, dat zij met lichte klachten naar school kunnen, in overeenstemming met het snottenbellen beleid van het OMT:
  https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen, volgt direct een sneltest.
 • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
 • Als een huisgenoot corona heeft, gaan alle huisgenoten (ook SO-leerlingen) in quarantaine volgens de RIVM-richtlijnen.
 • Alle volwassenen houden 1½ meter afstand van elkaar.
 • Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen.
 • Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats.

Bovenstaand is na te lezen op https://gespecialiseerdonderwijs.nl/blog/2021/11/22/extra-aanscherping/.
beslisboom 0-12 jaar:
beslisboom 12+ (ook voor volwassenen):

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Samen proberen we deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomen.

Met vriendelijke groet,
mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,

Aart Reussing
Directeur-bestuurder

Bereikbaar: Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl