HomeCorona update 19 december 2021

Corona update 19 december 2021

Betreft: Corona – school en vervolg                                            Emmeloord, 19-12-2021

Geachte ouders/verzorgers,

Met deze brief ontvangt u  opnieuw een update over ‘corona- schoolzaken’.
Het kabinet heeft zaterdagavond 18 december wéér een persconferentie gegeven.

We hebben n.a.v. deze persconferentie het volgende besloten:

 • Voor zowel de SO als de VSO afdelingen houden wij as. maandag t/m donderdag de deuren open.
  • Voor het VSO is het namelijk zo dat praktijkgericht onderwijs open moet blijven.
  • Daarnaast moeten we óók open blijven voor kwetsbare leerlingen,  én voor de leerlingen met ouders in cruciale beroepen.
  • De praktijk leert dat veel van onze leerlingen in deze categorieën vallen.
  • We spreken daarom niet echt van noodopvang. We continueren zo goed mogelijk ons onderwijs voor alle leerlingen die dat willen in hun eigen klassen met eigen leiding.
 • Wel hebt U voor komende week zelf de vrije keuze of u uw kind naar school laat gaan of niet.
  Wilt u dit duidelijk doorgeven via Parro aan uw eigen groepsleiding?
  Voor de SO-afdeling (Bloementuin, Lotus en Rozemarijn): Mocht u eerder hebben aangegeven, dat uw kind naar school zou komen en wilt u naar aanleiding van de persconferentie van 18 december dat uw kind tóch thuis blijft? Meld dit dan ook via Parro aan uw eigen leerkracht.
 • Bij het leerlingenvervoer moet u zelf uw zoon of dochter afmelden wanneer u besluit dat ze niet op school komen.
 • Wij gaan deze week voor kerst geen thuisonderwijs geven voor de thuisblijvers.
 • Op vrijdag 24 december sluiten we de gehele school.
  Dan zijn onze deuren dus dicht voor iedereen!
 • Hoe de situatie zich gaat ontwikkelen ná de kerstvakantie is nog onduidelijk; we houden u vanzelfsprekend op de hoogte!
 • Wellicht ten overvloede: Onze besluiten zijn tot stand gekomen volgens de regelgeving van de overheid en na overleg met MR, GO-raad en PO-raad.

Verder gelden binnen onze schoolgebouwen dezelfde regels:

Voor de SO-afdeling (De Bloementuin, Lotus en Rozemarijn) betekent dit dat de leerlingen geen mondkapje op hoeven in de gangen, maar het personeel en bezoekers in de gangen wel!!

Voor de VSO-afdelingen (Plantage, Esveld, Kett!ng, WAT en locatie boven de Jumbo) blijft de mondkapjes verplichting in de gangen gelden.
Dit geldt voor zowel de leerlingen als personeel en bezoekers.

 

Corona regels en afspraken t.b.v. het SO en VSO : deze blijven gewoon van kracht!!!

 • Bij ziekteverschijnselen blijven leerlingen thuis, totdat er een negatieve testuitslag is ontvangen.
 • Heeft een personeelslid ziekteverschijnselen, volgt direct een sneltest.
 • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
 • Als een huisgenoot corona heeft, gaan alle huisgenoten (ook SO-leerlingen) in quarantaine volgens de RIVM-richtlijnen.
 • Alle volwassenen houden 1½ meter afstand van elkaar.
 • Vieringen vinden klein plaats zonder externe aanwezigen.
 • Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats.
 • Was je handen vaak, nies in je elleboog
 • Gebruik elke keer de des-infecteerpaal bij de ingangen van de school.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Samen proberen we deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomen.

Met vriendelijke groet,
mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,

Aart Reussing
Directeur-bestuurder
Bereikbaar: Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl