HomeAVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordingsplicht

Scholen hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder meer in dat scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.

Leerlingdossiers

Welke eisen de AVG stelt aan het gebruik van leerlingdossiers, staat onder Leerlingdossiers.

Op de Zonnebloemschool is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en hebben we alles rond AVG zo goed mogelijk georganiseerd, aansluitend bij de nieuwe wetgeving.