VSO Het Esveld

HomeLocatiesVSO Het Esveld

VSO Het Esveld

Veel ruimte en een gezellige bedrijvigheid. Als je het terrein van Leerwerkcentrum Het Esveld aan de Espelerweg bij Emmeloord oprijdtzijn medewerkers en leerlingen op diverse plekken aan het werk. Het lijkt niet op een school, maar het is wel een school. Leerlingen van De Zonnebloemschool worden er voorbereid op hun toekomst in de samenleving. 

Geweldige faciliteiten

Het Esveld heeft geweldige faciliteiten: een goed uitgerust technieklokaal, veel ruimte en groen rondom het centrale gebouw, een kas, een opvang voor dieren en een professionele keuken. De docenten zijn gedreven, goed opgeleid en nemen allemaal hun specialisme mee 

Op maat

In het jaar dat ze zestien worden komen leerlingen van De Plantage naar Het Esveld. Voor elke leerling wordt een programma op maat ontwikkeld; waar liggen de interesses, wat heeft hij of zij nodig voor de toekomst. Ze hebben de keuze uit verschillende praktijkvakken. Zoals het op De Zonnebloemschool gebruikelijk is wordt er gekeken naar mogelijkheden en niet naar  beperkingen. Iedereen mag zijn wie hij of zij is, iedereen heeft een of meerdere talenten. 

Steeds meer loslaten

De meeste jongens en meiden vinden het geweldig op Het Esveld. Even weg uit die schoolse omgeving, fijn leren in de praktijk. In het begin is er intensieve begeleiding, maar na verloop van tijd wordt de leerling steeds meer losgelaten. Op weg naar een plaats in de samenleving.