VSO De Plantage

HomeLocatiesVSO De Plantage

VSO De Plantage

Het onderwijs op De Plantage is gericht op en ondersteunend voor de manier waarop leerlingen later wonen, werken, vrije tijd besteden en deelnemen aan burgerschap. Ons onderwijs is voor leerlingen vanaf twaalf jaar. Ook op De Plantage vindt u de typische sfeer van de Zonnebloemschool: een veilige omgeving met zorg voor elkaar. In dit zonnige onderwijsklimaat begeleiden we onze leerlingen op hun weg naar een gelukkig bestaan als volwassene 

Praktijkvakken steeds belangrijker

In de theoretische lessen wordt voortgeborduurd op wat kinderen op De Bloementuin hebben geleerd. Praktijkvakken nemen op De Plantage een groot deel van de ruimte in. Onze leerlingen maken kennis met zorg en wonen, koken en catering, werken in het groen, met de verzorging van dieren, met hout en metaal en nog veel meer. De vakken worden modulair aangeboden. Leerlingen gaan even uit hun klas en ontvangen in een groepje van vier, vijf personen in het lokaal met de daarvoor benodigde faciliteiten hun praktijkles van een gespecialiseerde medewerker Daarnaast is er ook aandacht voor de dagelijkse sociale praktijk: hoe houd je je kamer schoon, hoe blijf je alert op social media, hoe ga je om met collega’s, etc.  

Waar sta ik? Waar ga ik naar toe?

Vragen die regelmatig aan de leerlingen worden gesteld zijn: Waar sta ik in mijn ontwikkeling? Waar sta ik in de samenleving? Waar wil ik naar toe?  De antwoorden zijn verscholen in de voorkeuren en talenten van onze leerlingen. Gedurende hun jaren bij ons op school wordt duidelijk welke talenten dat zijn en op basis daarvan krijgen  leerlingen ook meer invloed op hun programma.  

Stages

Stages vormen een belangrijk deel van het onderwijs op De Plantage. De 12-14-jarigen beginnen met een praktijkverkenning. Praktijkverkenning is stage binnen de school, in een groepje leerlingen van school. Met nabije begeleiding van personeel van De Plantage. De 14-16-jarigen krijgen een stage buiten de school. Ook met een groepje leerlingen van school,  onder begeleiding van eigen personeel. Het sluitstuk van de stages, de individuele stage, is zelfstandig, buiten school. 

Zelfstandig functioneren

De praktijkvakken en de stages zijn voor de meeste leerlingen niet alleen heel erg leuk, maar ze helpen ook om zelfstandiger te functionerenWe kijken in onze gemêleerde groepen goed naar de talenten van onze leerlingen. Vaak kunnen ze meer dan ouders en kinderen zelf inschatten . Op De Plantage durven we de lat steeds hoger te leggen. En dat doen we samen. 

Dagbesteding of een betaalde baan

Zelfbewust kiezen de leerlingen hun pad.  En zo gaan ze, stap voor stap, naar een zelfstandig bestaan in de samenleving, naar een vorm van dagbesteding of (deels) betaalde arbeid