Ambulante begeleiding

Onze school biedt de mogelijkheid tot ambulante ondersteuning aan de reguliere basisscholen (inclusief SBO), scholen voor voortgezet onderwijs (inclusief LWOO, Praktijkonderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is onder andere bedoeld om scholieren met een leerlinggebonden financiering binnen het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs te steunen bij moeilijkheden binnen school.

 

Via ambulante begeleiding kan kennis en ervaring van het speciaal onderwijs in het reguliere onderwijs worden ingezet. De invulling is afhankelijk van de hulpvraag en krijgt vorm in samenspraak met ouders en het team van de reguliere school.

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht zie www.passendonderwijs.nl.

 

Onze ambulant begeleidster is:

Septima Bramer
septima.bramer@zonnebloemschool.nl