Leskisten: Stoornissen en Syndromen

Onze collega's hebben zes leskisten gemaakt die u, in het kader van het Passen d Onderwijs, zou kunnen inzetten. U kunt dit zelf begeleiden aan de hand van de handleiding. U kunt er ook voor kiezen om dit alles door ons te laten begeleiden.U kunt kiezen uit:

 

ADHD

Veel  mensen hebben wel van ADHD gehoord, vaak kennen mensen ook wel volwassenen en kinderen met ADHD.

Bij ADHD denken mensen aan druk, korte spanningsboog en vervelend gedrag. Dit is bij ieder kind anders en daarom soms lastig te begrijpen.

In deze lesbox wordt uitgelegd wat ADHD is en welk gedrag hier in de klas bij kan horen.

 

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Een Stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS) houdt in dat leerlingen moeite hebben in het contact met zijn omgeving, moeite hebben met communicatie en de verwerking van informatie. In deze lesbox wordt uitgelegd welk gedrag past bij een leerling met ASS en hoe een leerkracht hier adequaat op kan reageren. Ook wordt er uitgelegd hoe klasgenoten kunnen omgaan met een leerling met ASS en hoe zij hem of haar kunnen helpen.  

 

Fragiele X-syndroom

Het Fragiele X-syndroom is een syndroom wat niet vaak voorkomt op de basisschool, maar dit is wel mogelijk. Het Fragiele X syndroom komt voort uit het ontbreken van het FMR1-eiwit.
Fragiele x verwijst naar het een breekbare, fragiele, plaats op het X-chromosoom. Dit syndroom is een erfelijke aandoening, die meestal een verstandelijke beperking tot gevolg heeft. 

 

MCDD

Sinds 2014 wordt de stoornis MCDD niet meer bij leerlingen als diagnose gesteld. Dit komt door de veranderingen die het DSM heeft ondergaan. In de nieuwste versie, DSM IV, is de term MCDD niet meer terug te vinden binnen de Autisme Spectrum Stoornissen.

Toch denken wij dat de informatie die in deze lesbox wordt beschreven, waardevol kan zijn voor het onderwijs aan leerlingen die (niet meer) aan de omschrijving van de stoornis voldoen.

 

Syndroom van Down

Kinderen met het Syndroom van Down kinderen, maar ze hebben wel net iets meer dan andere kinderen, namelijk een extra chromosoom. Dat maakt ze meer dan gewoon.

Het begeleiden van deze kinderen vraagt een bijzondere manier van aanpak, meer doen dan het gewone, passend bij het kind.

Deze lesbox geeft op door middel van een kwartet en prentenboek een helder beeld van wat het Syndroom van Down is. Zeer geschikt om in de klas uit te voeren!

 

Cerebral Visual Impairment 

C.V.I. is de meest voorkomende oorzaak van visuele beperkingen op de kinderleeftijd. De aandoening heeft wisselende gevolgen voor het visueel functioneren van het kind en is van verschillende factoren afhankelijk. Dit maakt dat het gedrag dat kinderen met C.V.I. kunnen laten zien niet onder één noemer te vangen zijn en daarom soms lastig te begrijpen is.

Deze lesbox geeft voor leerkrachten informatie hoe de hersenen werken van een leerling met C.V.I.. Voor de leerlingen is er een parcour wat afgelegd kan worden, waardoor zij beleven hoe het is voor iemand met C.V.I. om bepaalde opdrachten uit te voeren.