Begeleiden: opstellen van handelingsplan op maat

Wanneer leerlingen zich niet ontwikkelen volgens de doelen die per groep worden gesteld kan er worden nagedacht over een individueel handelingsplan.

Door ons individueel onderwijs ingestelde onderwijs, zijn wij in staat om u te helpen met het opstellen van een individueel handelingsplan.

Als school voor leerlingen met individuele onderwijsbehoeften zijn wij bekwaam in het opstellen van individuele handelingsplannen om zo een plan om te stellen om leerlingen onderwijs aan te bieden op hun eigen niveau en hierbij passend materiaal aan te bieden.

Mocht u op zoek zijn naar materiaal dat passend is voor leerlingen die moeite hebben om tot leren te komen, dan helpen wij u graag hierbij.