Begeleiding: Leeruitdagingen in het regulier onderwijs

Heeft u ondersteuning nodig over hoe u opbrengstgericht kan werken met verschillende ontwikkel- en onderwijsbehoeftes die u heeft, dan begeleiden wij u graag in het proces om uw onderwijs te optimaliseren.

Ondersteuning kan geboden worden in het optimaliseren van het klassenmanagement of het aanpassen van het niveau van de lessen voor een aantal leerlingen. Samen maken wij een plan, dat u helpt om beter te kunnen anticiperen op de niveaus van de verschillende leerlingen in één klas.