Cursus Denk Stimulerende Gespreksmethodiek (DGM)

DGM is een methodiek die de taal-en denkontwikkeling van kinderen stimuleert. Dit gebeurt middels het voeren van denkgesprekken waarbij verschillende taal- en denkvaardigheden aan bod komen, denk aan: oorzaak-gevolg, het ontdekken van overeenkomsten en verschillen, bedenken van oplossingen etc. De methodiek ondersteunt u in het ontdekken én stellen van vragen die ervoor zorgen dat uw leerlingen gaan nadenken over de lesstof die u aanbiedt.

Door middel van een workshop(s) leert u ten eerste kritisch te kijken naar u eigen interactievaardigheden. Welke vragen stel ik? Passen ze bij de ontwikkeling van het kind? Prikkelen mijn vragen genoeg tot nadenken? Vervolgens leert u de basisprincipes van DGM waarmee u goede denkgesprekken kunt voeren met kinderen en kunt u de vragen goed afstemmen op de behoefte en niveau van uw leerling.