Stichting ZAP-NOP

 Stichting ZAP-NOP 

 

De stichting Zonnebloemschool Activiteiten Plein NoordOostPolderheeft een nieuwe start gemaakt.

Er is een nieuw bestuur gekomen met nieuwe ideeën.

Het bestuur heeft het beheer op zich genomen van de kinderboerderij bij de Zonnebloemschool en wil verder andere activiteiten waar bij jongeren met een beperking zijn betrokken ondersteunen en stimuleren.

Hierbij wordt o.a. gedacht aan een kleinere ZAP week, ontmoetingsdagen of out of the box nieuwe ideeën.

Verder zal er een donateurs actie gestart worden, U hoort hier van !!

We hebben alvast een nieuw emailadres aangemaakt, dus ideeën, reacties zijn welkom op emailadres: zapnop@outlook.com