Individuele Stage

Wanneer leerlingen zestien jaar zijn, gaan ze op individuele stage. De leerlingen gaan alleen stagelopen en staan dan onder begeleiding van een personeelslid van het bedrijf.

Op basis van de ervaringen van de leerling tijdens de praktijkverkenning en begeleide stage wordt er gekeken wat voor individuele stage er bij de leerling past. Op Het Esveld wordt ook gekeken of de individuele stage ook past binnen het profiel dat de leerling heeft gekozen. Hierbij is het profiel niet bindend voor de stageplek!

Door de stagecoördinator wordt een contract opgesteld waaraan het stagebedrijf en de leerling zich moeten houden tijdens de individuele stage. Hierbij wordt gekeken naar de werkdag, welke werkzaamheden de leerling gaat doen en wie de leerling gaat begeleiden. 

De doelen voor de individuele stage zijn opgesteld met de leerling zelf. Uiteindelijk zal de individuele stage uitmonden in een werkplek waar de leerling na zijn schooltijd bij De Zonnebloemschool kan gaan werken.

 

Leerlingen vanaf 16 jaar van de Plantage en het Esveld

Contactpersoon Cora Eelkema stage assistent

Telefoon 0527-699861 of 0527-620608 Email cora.eelkema@zonnebloemschool.nl

Bereikbaar maandag t/m vrijdag

 

Leerlingen vanaf 18 jaar van De Plantage en Het Esveld

Contactpersoon Jean Matthijssen coördinator stage en schoolverlaterstraject

Telefoon 0527-620608 of 0527-699861 Email: jean.matthijssen@zonnebloemschool.nl

Bereikbaar maandag t/m donderdag

 

Portfoliomappen