Begeleide Stage

Op De Plantage gaan de leerlingen na de praktijkverkenning aan de begeleide stage beginnen. In de Noordoostpolder zijn een aantal bedrijven bereid gevonden om onze leerlingen op woensdagochtend een plek te bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Net als in de praktijkverkenning, gaan de leerlingen in de begeleide stage ook in kleine groepjes onder leiding van een personeelslid van De Zonnebloemschool aan het werk.

Bedrijven waar onze leerlingen begeleide stage lopen zijn:

 

Melkveehouderij Alves, Bant

Eigen wijze – Groen, Bant

Eigen wijze - Huishoudelijk Werk, Bant

Horse team, Urk

Supermarkt Odink, Emmeloord

Op d’n Akker, Nagele

Zorgboerderij ZIN, Luttelgeest

Concern voor Werk, Emmeloord

Ipswich Pack, Urk

 

De stagecoördinator komt ook op bezoek op de stageplekken. De begeleide stage is een vorm van stage waarbij gekeken kan worden hoe een leerling buiten de school functioneert. Er wordt gekeken of de leerling het leuk vindt en of de leerling het goed kan. Dit met het oog op een plek voor de individuele stage van de leerlingen.