Coronavirus Update

Update 2 oktober 2020:


Vanaf maandag 5 oktober 2020 geldt er voor onze VSO-locaties een mondkapjes-afspraak.

In onderstaande brief wordt u hierover geïnformeerd (deze hebben de leerlingen vandaag meegekregen naar huis).

Klik hier voor de brief!

 

Update 30 september 2020:


Wegens aangescherpte Corona-regels kunnen we de geplande studiedag op 9 oktober aanstaande NIET door laten gaan.

We maken er daarom een gewone werkdag / schooldag van!

Alle leerlingen zijn gewoon welkom!

Verder vragen we blijvend aandacht voor de afspraken die we zo goed mogelijk naleven samen!Update 24 september 2020:


Nieuwe beslisboom voor kinderen van 1 t/m groep 8
 klik hier >     beslisboom


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Update 1 september 2020:


Wanneer houd ik mijn zoon of dochter thuis van school?

Met onderstaande informatie geven we u richtlijnen voor wanneer uw kind last heeft van verkoudheid.


 

VRAGENLIJST en BESLISBOOM

neusverkouden kinderen toelaten op school en/of kinderopvang?

 

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd.
Nieuw is dat kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen.
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar gelden andere, striktere regels.

 

Deze vragenlijst en beslisboom zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en zijn een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang* en scholen.
Met de vragenlijst of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen.
Hieronder vind je de vragenlijst voor kinderen van 0 t/m 6 en de vragenlijst voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

 

Kind getest?

Als het kind getest is op corona en het is niet besmet (uitslag is negatief), dan mag het kind weer naar de opvang of school, ook als nog niet alle klachten zijn verdwenen.
De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.

 

Hoe lang moet een ziek kind thuisblijven?

Als het kind minimaal 24 uur geen benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad, doorloop de beslisboom dan opnieuw.

 

Meer vragen

Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.

 

Bijlage 1: Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 t/m 6 jaar

Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 t/m 6 jaar

 

1.       Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus? 

o   Ja   ga verder met vraag 2

o   Nee  ga verder met vraag 2

 

2.       Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft? Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid? 
o Ja  kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  ga verder met vraag 3

 

3.       Heeft het kind koorts? (38,0 graden en hoger)
o Ja   kind blijft thuis (einde vragenlijst) 

o Nee  ga verder met vraag 4 (kind heeft normale temperatuur of verhoging (37,5 t/m 37,9)

 

4.       Heeft kind last van hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid? 

o   Ja  ga naar vraag 5

o   Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)

 

5.       Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten, zoals hooikoorts of astma?

o   Ja  kind mag komen (einde vragenlijst)
o Nee  kind blijft thuis (einde vragenlijst)  

 

Bijlage 2: Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 7 t/m 12 jaar 

Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 7 t/m 12 jaar

1.       Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus? 

o   Ja  ga verder met vraag 2

o   Nee  ga verder met vraag 4

 

2.       Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?

o   Ja  ga verder met vraag 3

o   Nee  kind blijft thuis (einde vragenlijst)

 

3.       Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft? 
Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid? 

o   Ja  kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)

 

4.       Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft?
Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid?
o Ja  kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  ga verder met vraag 5

 

5.       Heeft het kind koorts (38,0 °C of hoger) of verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
o Ja  kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee ga verder met vraag 6  

6.       Heeft kind last van hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid? 

o   Ja  ga verder met vraag 7

o   Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)

7.       Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten, zoals hooikoorts of astma?

o   Ja  kind mag komen (einde vragenlijst) 

o Nee  kind blijft thuis (einde vragenlijst)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Update 24 augustus 2020:

Met deze brief bent u weer op de hoogte van de gang van zaken op school wat betreft de corona-zaken:

brief-ouders

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 20 mei 2020:

Met deze brief ontvangt u een update betreffende ‘corona- schoolzaken’.

VSO afdelingen: De Plantage, Het Esveld en WAT:

  • Van 25 t/m 29 mei (week 22) is er nog sprake van zorgopvang binnen het VSO.
  • Per 2 juni gaan alle VSO afdelingen weer open.


Regels en afspraken t.b.v. VSO openstelling:
We proberen de zaken zo goed mogelijk op te pakken, met inachtneming van de opmerking van Jaap van Dissel (RIVM) dat er zoveel mogelijk de 1½ meter afstand wordt gehouden.
Dat geldt dus voor de afstand tussen de leerlingen onderling, tussen de leerlingen en het personeel én tussen personeelsleden onderling.

 

-       De VSO afdelingen zijn vanaf 2 juni in z’n geheel open.

-       Alle leerlingen van het VSO  zijn welkom op de lestijden die zij gewend zijn. 

Voor de duidelijkheid: er wordt dus NIET gewerkt met halve of wisselende dagen.

-       Als de landelijke protocollen nog beperkingen opleveren, dan passen we die zo nodig aan.

-       Leerlingen met klachten blijven thuis.

-       Leerlingen waarvan gezinsleden klachten hebben blijven thuis.

-       Ouders/verzorgers mogen niet op het schoolterrein komen.

-       Contacten gaan telefonisch.

-       Leerlingen worden door ouders/verzorgers tot aan 1½ meter van het hek gebracht.
De leerlingen gaan vervolgens onder begeleiding van een juf/meester de school in.

-       Leerlingen die met een busje naar school komen worden door een juf/meester buiten opgevangen.

-       Er komen op De Plantage en Het Esveld desinfectiepalen bij de ingangen. Ook de leerlingen ontsmetten bij binnenkomst hun handen bij de desinfectiepalen.

-       Bij de andere locaties staan flessen met een desinfectiemiddel bij de ingang.

-       Als er lichamelijk contact nodig is voor verschoning doen we dat zo veilig mogelijk. We maken hierbij gebruik van plastic handschoenen.

-       Als er ander lichamelijk contact nodig is worden de handen daarna zo snel mogelijk gereinigd.

-       In elke klas en bij de wc’s zijn desinfecterende handgels, zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig.

-       Zowel de leerlingen als de leraren proberen zoveel mogelijk de 1½ meter afstand te bewaren.

-       Speelgoed en leermiddelen die door meerdere leerlingen worden aangeraakt, worden regelmatig ontsmet.

-       De klaslokalen worden dagelijks intensief schoongemaakt.

-       Schoolreisjes, vieringen, paardrijden, zwemmen en excursies gaan niet door.

-       De busjes/taxi’s van het Leerlingenvervoer rijden. Luister goed naar de aanwijzingen van de chauffeur.

-       Er wordt gymnastiekonderwijs gegeven in aangepaste vorm en naar richtlijnen.

-       We gaan kijken welke aanpassingen er verder nodig zijn binnen de gebouwen. 

U kunt hierbij denken aan looproutes, pauze afspraken, testen en mogelijke andere richtlijnen. In de komende week krijgt u daar een duidelijk overzicht van.  


SO afdeling De Bloementuin:
De Bloementuin draait weer volledig. Dat gaat naar volle tevredenheid, met grote dank aan de collegae, leerlingen en ouders.  

Heel prettig hoe iedereen meewerkt !!


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Als iedereen zich aan de afspraken houdt gaan we ervan uit dat we een veilige school hebben!


Met vriendelijke groet, mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,


Aart Reussing
Directeur-bestuurder

Bereikbaar:

Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 7 mei 2020:

Betreft: corona en vervolg

Emmeloord, 7 mei 2020


Geachte ouders/verzorgers,

Zoals ik heb beloofd, ontvangt u hierbij vervolg informatie wat betreft ‘corona- schoolzaken’. 

Aankomende maandag 11 mei gaat de SO afdeling “De Bloementuin” weer volledig open. 

Dinsdag 2 juni gaat ook de VSO open; wij zijn hier blij mee en hopen dan iedereen weer te zien.

De zorgopvang voor de VSO afdelingen (De Plantage, Het Esveld en WAT blijft vanaf 11 mei wel open. 

Wilt u gebruik maken van deze opvang dan kunt u uw zoon/dochter aanmelden via de leerkracht of via mij. 

Daarbij vragen we u om duidelijk aan te geven waarom er opvang wordt gevraagd en om welke dagdelen het gaat. 

Als uw zoon/dochter al gebruik heeft maakt van de zorgopvang op school, dan gaan we ervan uit dat hij/zij ook na de meivakantie op de afgesproken dagdelen komt.

Regels en afspraken t.b.v. SO openstelling:

We proberen de zaken zo goed mogelijk op te pakken, met inachtneming van de opmerking van Jaap van Dissel (RIVM) dat jonge kinderen het coronavirus bijna niet kunnen overdragen. 

Dit biedt in ieder geval het perspectief, dat we relatief goed kunnen werken.

- De SO afdeling De Bloementuin is vanaf 11 mei in zijn geheel open.

- Alle leerlingen van De Bloementuin zijn welkom op de lestijden die zij gewend zijn.

- Voor de duidelijkheid: er wordt dus NIET gewerkt met halve of wisselende dagen. 

- Leerlingen met klachten blijven thuis.

- Leerlingen waarvan gezinsleden klachten hebben, blijven thuis.

- Ouders/verzorgers en taxichauffeurs mogen niet op het schoolterrein komen.

- Contacten gaan telefonisch.

- Leerlingen worden door ouders/verzorgers tot aan 1½ meter van het hek gebracht (er staat een duidelijke streep). De leerlingen gaan onder begeleiding van een juf/meester de school in.

- Leerlingen die met een busje naar school komen worden door een juf/meester buiten opgevangen en naar de klas begeleid.

- Er komen op De Bloementuin en op De Plantage twee ontsmettingspalen bij de ingangen. Ook de leerlingen ontsmetten bij binnenkomst hun handen bij de ontsmettingspalen.

- Als er lichamelijk contact nodig is voor verschoning, dan doen we dat zo veilig mogelijk. We maken hierbij gebruik van plastic handschoenen. 

- Als er ander lichamelijk contact nodig is worden de handen zo snel mogelijk weer gereinigd. 

- In elke klas en bij de wc’s zijn desinfecterende handgels, zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig.

- Het is niet mogelijk om de leerlingen de hele dag 1½ meter uit elkaar te houden, maar volgens de normen hoeft dat ook niet bij leerlingen in de SO leeftijd (t/m 12 jaar)

- De leraren proberen zoveel mogelijk de 1½ meter afstand te bewaren (vooral ten opzichte van elkaar).

- Speelgoed en leermiddelen die door meerdere kinderhanden worden aangeraakt, worden regelmatig ontsmet.

- De klaslokalen worden dagelijks intensief schoongemaakt.

- Schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.

- Het leerlingenvervoer rijdt, luister goed naar de aanwijzingen van de chauffeur.

- Het gymnastiekonderwijs wordt aangepast, volgens de richtlijnen gegeven. Meester Arnold Roossien is de eerste weken volledig ingezet op de Bloementuin. 

- Zwemles: hier komt nog nader bericht over.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. En gaan er vanuit, dat als iedereen zich aan de afspraken houdt, we een veilige school hebben !

Met vriendelijke groet, mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,


Aart Reussing Directeur-bestuurder

Bereikbaar:Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Update 23 april 2020:

Betreft: corona en vervolg na versoepeling in onderwijsland

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals ik heb beloofd, ontvangt u hierbij nieuwe informatie wat betreft ‘corona- schoolzaken’.

U heeft waarschijnlijk dinsdag van de minister-president gehoord dat de basisscholen op 11 mei weer open gaan.
Voor de Zonnebloemschool geldt openstelling dus alleen voor onze SO afdeling De Bloementuin.
Ik kom hieronder op dit onderwerp terug.
De VSO afdelingen (De Plantage, Het Esveld en WAT!) blijven gesloten, maar de zorgopvang voor het VSO blijft wel open.
Wilt u gebruik maken van opvang dan kunt u uw zoon/dochter aanmelden via de leerkracht of via mij.
Daarbij vragen we u om duidelijk aan te geven waarom er opvang wordt gevraagd en om welke dagdelen het gaat.
Als uw zoon/dochter nu al gebruik maakt van de opvang op school, dan gaan we er vanuit dat hij/zij ook na de meivakantie op de afgesproken dagdelen komt.
1. DE MEIVAKANTIE:
Ik wil u graag het volgende laten weten met betrekking tot de 2 weken meivakantie:
Eerste week meivakantie (weeknummer 18)
- Maandag 27 april is de school dicht in verband met Koningsdag.
- Van dinsdag 28 april t/m vrijdag 1 mei is de school open voor zorgopvang.
Tweede week meivakantie (weeknummer 19)
- De school is van 4 t/m 8 mei dicht voor alle activiteiten.
We hebben afgesproken dat de twee vakantieweken voor de leerlingen ook echt ‘vakantie’ mogen zijn. We geven dan ook geen huiswerk.
Als u in de tweede week vragen of problemen heeft, kunt u zich tot mij richten. Onderaan de brief staat hoe ik bereikbaar ben.

2. DE OPENSTELLING:
Regels en afspraken t.b.v. openstelling SO:
We proberen de zaken zo goed mogelijk op te pakken, met inachtneming van de opmerking van Jaap van Dissel (RIVM) dat jonge kinderen het coronavirus bijna niet kunnen overdragen.
Dit biedt in ieder geval het perspectief, dat we relatief goed kunnen werken.
- De SO afdeling De Bloementuin is vanaf 11 mei in zijn geheel open.
- Leerlingen met klachten blijven thuis.
- Ouders mogen niet op het schoolterrein komen.
- Contacten gaan telefonisch.
- Leerlingen worden door ouders/verzorgers tot aan het hek gebracht en gaan onder begeleiding van een juf/meester de school in.
- Leerlingen die met een busje naar school komen worden door een juf/meester buiten opgevangen en naar de klas begeleid.
- Er komen op de Bloementuin en op de Plantage twee ontsmettingspalen bij de ingangen. De leerlingen ontsmetten bij binnenkomst hun handen bij de ontsmettingspalen.
- Als er lichamelijk contact nodig is voor verschoning, dan doen we dat zo veilig mogelijk. We maken hierbij gebruik van plastic handschoenen.
- Als er ander lichamelijk contact nodig is worden de handen zo snel mogelijk weer gereinigd.
- In elke klas en bij de wc’s zijn desinfecterende handgels, zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig.
- Het is niet mogelijk om de leerlingen de hele dag 1 ½ meter uit elkaar te houden, maar volgens de normen hoeft dat ook niet bij leerlingen in de SO leeftijd.
- De leraren proberen zoveel mogelijk de 1 ½ meter afstand te bewaren (vooral ten opzichte van elkaar).
- Speelgoed en leermiddelen die door meerdere kinderhanden worden aangeraakt, worden regelmatig ontsmet.
- De klaslokalen worden dagelijks intensief schoongemaakt.
- Schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.

3. LEERLINGENVERVOER:
Leerlingenvervoer gaat via de gemeente; zij kunnen ook Uw vragen beantwoorden.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

Met vriendelijke groet, mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,

Aart Reussing
Directeur-bestuurder
Bereikbaar:
Tel 06-25073860 of aart.reussing@zonnebloemschool.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------


Update 22 april 2020:

Na de persconferentie van gisteravond komen er kleine veranderingen voor het onderwijs. 

Voor De Zonnebloemschool betekent dit in het kort:

- Op 11 mei gaat de locatie SO De Bloementuin van de Zonnebloemschool weer open;
  dit is de locatie aan de Europalaan en hier zijn dan álle leerlingen van 4-12 jaar weer welkom.

- De VSO-afdelingen Plantage, Esveld en WAT! blijven voorlopig dicht.

- De zorgopvang voor de VSO-leerlingen blijft wel open. 

- Donderdagmiddag komt er een brief met meer informatie over hoe we dit allemaal willen gaan realiseren. 


 Met vriendelijke groet,
Team ZonnebloemschoolUpdate 9 april 2020:

Betreft: corona en meivakantie
Geachte ouders/verzorgers,
Graag wil ik u op de hoogte brengen van een aantal ‘corona- schoolzaken’.
Helaas kan ik u nog niet schrijven wanneer de school weer begint.
We blijven met veel interesse de mededelingen van de regering volgen.
Wel wil ik u graag het volgende laten weten met betrekking tot de 2 weken meivakantie:
Eerste week meivakantie (weeknummer 18):
- Maandag 27 april is de school dicht in verband met Koningsdag.
- Van dinsdag 28 april t/m vrijdag 1 mei is de school voor zorgopvang open.
Tweede week meivakantie (weeknummer 19):
- De school is van 4 t/m 8 mei dicht voor alle activiteiten.
We hebben afgesproken dat de twee vakantieweken voor de leerlingen wel ook echt ‘vakantie’ mogen zijn.
We geven dan ook deze 2 weken geen huiswerk.
Voor dringende vragen zijn de collega’s in de eerste vakantieweek bereikbaar.
Voor de tweede week geldt dat u dringende vragen aan mij (Aart) moet stellen (06-25073860).
De collega’s leveren veel inzet, ook thuis, en hebben de vrije week nodig om op te laden waarna ze hopelijk de groep weer kunnen starten.
Ik hoop u goed en duidelijk te hebben ingelicht en wens u fijne paasdagen…
Een mooie periode voor bezinning, maar ook met een positieve blik vooruit.
 Met vriendelijke groet, mede namens iedereen van de Zonnebloemschool,
Aart Reussing
Directeur-bestuurder
Tel 06-25073860
update-7

---------------------------------------------

2 april 2020:

Betreft: maatregelen coronavirus

Emmeloord, 2 april 2020

Geachte ouders/verzorgers,

 

De school blijft dicht, in ieder geval tot 11 mei. De regering heeft aangegeven dat het zo moet. Het is een heftige situatie, maar het is blijkbaar nodig.

De leerlingen zullen dus langer thuis moeten blijven.
We proberen vanuit school goed contact te houden. De leerkrachten nemen regelmatig contact op en geven waar mogelijk thuiswerk. Ook zijn er leuke dingen te zien via de sociale media, waarbij de facebook site van de school ook heel actief is.
U kunt de leerkracht benaderen wanneer u nog andere wensen of vragen heeft!

De minister heeft ook aangegeven, dat de school opvang moet bieden aan kinderen van de school, waarvan een van de ouders in een cruciale sector werkt.
De Zonnebloemschool biedt deze opvang natuurlijk ook aan.
Is deze noodzaak bij u thuis aanwezig, geef dat dan door aan de leerkracht van uw kind of via directie@zonnebloemschool.nl  Wij inventariseren de aanvragen en kijken wat we kunnen realiseren. Geef goed aan welke dagdelen handig zijn!
Wanneer de thuissituatie lastig of gespannen is bespreekt u dat ook met de leerkracht. Ook dan kunnen we zo nodig opvang of hulp bieden.

 

Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht.


Met vriendelijke groet,

Aart Reussing
Directeur-bestuurder
Tel 06-25073860

---------------------------------------------------------------

20 maart 2020 update vanuit GGD Flevoland:

Het antwoord op vragen van uw patiënten en burgers:

Actuele betrouwbare Corona Informatie is voor uw patiënten en burgers cruciaal.
Daarom is het belangrijk dat zij beschikken over gerichte beantwoording van hun vragen.
Om een telefoongesprek, videoconsult of bezoek te ondersteunen. En de informatie te delen met hun omgeving.
Met de betrouwbare informatie van o.a. RIVM, Thuisarts.nl en Rijksoverheid kan onzekerheid voorkomen worden.
En wordt “fake news” de pas afgesneden.
• Alle gestelde Corona vragen van uw patiënt en burger op maat beantwoord in hun mailbox. Met 1 klik bij het antwoord op de vraag.
• Met video of informatiepagina van o.a. RIVM, Rijksoverheid, Thuisarts, Pharos voor laaggeletterden en NOS
• Voor alle instellingen binnen en buiten de zorg kosteloos te gebruiken
• Direct door alle medewerkers te gebruiken (van telefonist tot specialist)
• Plug & play applicatie, zonder software, hardware of koppelingen.
• Voor gebruik bij en na telefoongesprek, videoconsult of bezoek
• Inhoud voor u onderhouden door de Stichting BetrouwbareBron
• Voor bijna iedereen (ook laaggeletterden) met respect voor privacy
• Meer patiënten en burgers beter helpen in minder tijd
Begin nu met informeren!

Ga naar
www.Coronacentrum.nl 

----------------------------------------------------------------

Update 20 maart 2020 vanuit school:

De eerste week als gesloten school zit er bijna op. 
Onze collega's zijn heel druk in de weer om tóch van betekenis te zijn voor onze leerlingen.

Dit gaat gepaard met veel creativiteit en enthousiasme.

Ook kunnen we melden, dat er inmiddels een opvang op school is geregeld voor die leerlingen die niet

thuis opgevangen kunnen worden ( regeling cruciale beroepen). 

We wensen zowel alle collega's, leerlingen als ouders en verzorgers sterkte toe met het omgaan met deze zo vreemde situatie!!

--------------------------------------------------------------

Update 16 maart 2020:

 

Betreft: Opvangmogelijkheden             Emmeloord, 16 maart 2020

 

Geachte ouders en/ of verzorgers,

De school is dicht, het is gewoon wat onwerkelijk en te rustig.
De wetgever heeft aangegeven dat het zo moet, een heftige ingreep maar begrijpelijk.

De minister heeft ook aangegeven, dat de school opvang moet bieden aan de kinderen van de school, waarvan één van de ouders in een cruciale sector werkt.

Als Zonnebloemschool willen wij deze ouders deze mogelijkheid natuurlijk ook aanbieden.
Is deze noodzaak bij U aanwezig, geef dit dan door via directie@zonnebloemschool.nl.  
Wij gaan dan de aanvragen inventariseren en bekijken of het te realiseren is.

Graag doorgeven onder vermelding van:
Naam leerling, naam ouder en omschrijving cruciaal beroep, welke dagdelen en welke data.
U krijgt daarna een reactie van ons en wat de mogelijkheden zijn.

 

Hopende U voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Aart Reussing.

Directeur-bestuurder

Tel. 06-25073860

--------------------------------

Update 15 maart 2020:

Vanaf as maandag blijven alle scholen in Nederland dicht! Nader bericht volg na 17:00 uur.

Emmeloord, 15 maart

Geachte ouders en/ of verzorgers,

 

Vanaf morgenochtend tot een nader te bepalen tijdstip is de school vanwege het Corona virus gesloten.
Dit is een landelijk besluit, waar wij ons natuurlijk bij aansluiten.
Wij vinden het heel vervelend, maar daarnaast ook heel begrijpelijk.

Hoe het allemaal verder gaat lopen en wanneer de school weer opengaat is heel onduidelijk.
Wij zullen U via onze website en via de sociale media op de hoogte houden.

Via de leerkracht kan er overlegd worden of er mogelijkheden zijn voor eventueel huiswerk.

Verder is het goed om Uw kinderen in de gaten te houden, bij één leerling van de school is in zijn familiekring een verdenking van Corona.
Deze leerling van de Plantage is donderdag en vrijdag nog op school geweest. (Hij heeft trouwens tot nu toe zelf geen verschijnselen van de Corona ziekte)

Wij hopen van harte dat U thuis alles goed kunt regelen,

Mochten er vragen zijn dan kunt U mij natuurlijk altijd mailen of bellen

Met vriendelijke groet,

 

Namens het team van de Zonnebloemschool,

Aart Reussing

(directeur-bestuurder )

Tel: 0625073860 of 0527612545 ( school)

directie@zonnebloemschool.nl

 

VOOR DE COLLEGA'S:

Alsde school dicht gaat kan iedereen van huis uit gaan werken.

Het is een “ mooie” gelegenheid om veel zaken bij te werken (omdenken). 

Als het goed is kunnen jullie vanuit thuis inloggen.

Álle schoolactiviteiten zullen stop gezet worden. Dus ok de diverse stages!! 

De vergaderingen die gepland zijn vervallen ook.

Wil je overleggen, plan het dan in kleine groepen of via Skype / Teams.  

Mochten  er ouders of leerlingen om huiswerk vragen kijk als leerkracht even wat er mogelijk is via ict of post.

Heb je vragen stel ze per mail aan mij (AART).

Ik zal de mail regelmatig in de gaten houden.

Ik zal zelf wel regelmatig op school zijn dus als ik vandaar uit iets voor jullie kan regelen kun je dat ook mailen of appen.

 

groet, Aart

update

Update 12 maart 2020:

Ten eerste:
Als gevolg van de steeds sneller veranderende omstandigheden, met name ook in Oostenrijk, hebben we besloten dat ook 

de Zonnebloemschool komende week niet afreist naar Oostenrijk voor het skikamp. Helaas...... Het risico is te groot.

Ten tweede:
Na de persconferentie van de regering volgen we ook nu weer de landelijke en regionale adviezen:

Scholen blijven open

Premier Rutte ziet nog geen reden om scholen te sluiten. Onder jongeren zijn er tot nu toe weinig besmettingen en scholieren zijn minder vatbaar. "Bovendien zou de maatschappelijk ontwrichting bij het sluiten van scholen wel zeer groot zijn", zei de premier. Hij wees erop dat als de scholieren thuis moeten blijven, ook hun ouders thuis moeten blijven. "En die werken ook in de zorg waar we ze hard nodig hebben."

Rutte erkende dat de maatregelen "zonder twijfel ingrijpend zijn." Hij deed een beroep op docenten om begrip te hebben voor het besluit om het onderwijs op scholen vooralsnog door te laten gaan. "Al begrijpen wij uw zorgen over de veiligheid." Voor de universiteiten en hbo-opleidingen adviseert het kabinet om hoorcolleges zo veel mogelijk online aan te bieden.

RIVM-directeur Van Dissel zei dat tot de maatregelen werd besloten, omdat er geen tijd meer is om bij elke nieuwe besmetting de bron te achterhalen. Daarnaast komen er steeds meer besmettingen bij in het hele land waarvan de bron niet direct duidelijk is.

Van Dissel: "Dus de verspreiding is mogelijk verder dan we op basis van eerdere gevallen kunnen aannemen en daarom hebben we met het crisisteam besloten dat de situatie mogelijk aan het kantelen is in Nederland."

Premier Rutte riep iedereen in Nederland op zich vooral aan de adviezen te houden. "We moeten erbovenop zitten om dit virus in te dammen, daarvoor hebben iedereen nodig, 17 miljoen mensen. We moeten dat gevecht als land en met z'n allen zien te winnen, het effect is het grootst als iedereen zich aan de maatregelen houdt, aan wat we vandaag besloten hebben."

Update 10 maart 2020:

Update Coronavirus - bericht van GGD Flevoland:

Beste schooldirecteur/schoolleider,
In Nederland zijn inmiddels meerdere besmettingen met het coronavirus, ook in Flevoland zijn er besmettingen met het COVID-19 virus vastgesteld.

Met deze brief proberen we u antwoord te geven op de meest gestelde vragen.

Wat als een inwoner van Flevoland besmet is geraakt met het Coronavirus COVID-19?
Indien er bij een inwoner in Flevoland het COVID-19 virus wordt vastgesteld, dan start de GGD een contactonderzoek. Scholen en organisaties worden meegenomen in dit contactonderzoek. Dit betekent dat de GGD Flevoland contact opneemt met de betreffende school en/of organisatie wanneer er directe relaties zijn met patiënt en diens huisgenoten. De GGD kan dan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen op grond van de bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen.
Hoe herkent u of een kind besmet is?
Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep. Er is pas een reële kans dat er sprake is van besmetting met het virus als het kind daarnaast de afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
• China (inclusief Hong Kong en Macau)
• Singapore
• Zuid-Korea
• Iran
• In Noord-Italië de provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Zie de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus) voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

Kunnen schoolreizen of uitwisselprojecten die gepland staan voor de komende maanden doorgaan?
Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. Bekijk de reisadviezen op de website www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
(Hier ziet u dat op dit moment Oostenrijk - skikamp geen problemen geeft)

Mag een ouder zijn/haar kind thuishouden van school?
Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt in principe de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Wat doet u als school om besmetting te voorkomen bij uw personeel en scholieren?
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
• Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
• Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Vanaf 9 maart is hier het advies aan toegevoegd om geen handen te schudden

Meer informatie
Vanuit de GGD Flevoland houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Dit doen we samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD. Mocht er aanleiding toe zijn dan worden scholen direct geïnformeerd.
Op deze website vindt u nog meer actuele vragen en antwoorden over het Coronavirus COVID-19: https://www.rijksoverheid.nl/corona

Zit uw vraag hier niet tussen of heeft u een specifieke vraag? Bel dan met de GGD Flevoland op nummer 088-0029910.

Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan uw school.

We hopen u hiermee als schoolleiding van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,
GGD Flevoland

 

Update 3 maart 2020:

Vandaag ontvingen wij deze brief vanuit de Gemeente Noordoostpolder:

 

Geacht schoolbestuur/Geachte directeur,

 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor onderstaande informatie die wij ontvingen van de GGD omtrent de informatie richting ouders over het coronavirus.

 

Inzake de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus hebben enkele scholen in Flevoland ouders geïnformeerd over hoe te handelen bij kinderen die verkouden zijn of griepverschijnselen hebben. Daar wordt verschillend in geadviseerd. Dat geeft verwarring bij de scholen en bij de ouders. 

De GGD adviseert alle scholen in Flevoland om daar een eenduidig beleid in te voeren, waarbij de landelijke richtlijnen worden gevolgd.

De onderstaande informatie is daarbij van belang:

Landelijk nummer voor vragen over Corona

Om ervoor te zorgen dat onder andere de GGD niet onnodig belast wordt met telefonische vragen over het coronavirus is er een landelijke informatielijn geopend, bereikbaar via nummer 0800-1351.

Actuele informatie over de ziekte en de verspreiding daarvan voor onder andere het onderwijs:

https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus

 

Actuele informatie over de ziekte en Q&A:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

Met vriendelijke groet,

Marjet Ruitenberg - Veldkamp

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Gemeente Noordoostpolder

Postbus 155, 8300 AD Emmeloord

t: 06 48 13 46 56 

e: m.ruitenberg@noordoostpolder.nl

 w: www.noordoostpolder.nl

 Werkdagen: ma, di, wo, do

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

27 maart 2020:

Vanuit de GGD Flevoland kregen we vandaag (27/2) de volgende informatie. 
(Wanneer de informatie verandert stellen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte;

wij volgen de adviezen van RIVM en GGD Flevoland).


Informatie voor scholen en kinderopvang over het coronavirus


Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties.
GGD Flevoland ontvangt dagelijks diverse vragen en geeft advies.

 

GEEN MAATREGELEN NODIG

In Nederland zijn imiddels enkele besmettingen met het coronavirus. Het is nog niet nodig om

maatregelen te nemen op scholen, kinderdagverblijven etc.
Het is ook geen reden om kinderen niet naar school te laten gaan.

Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of

ze hun kind wel naar school moeten brengen. Of scholen die niet goed weten of

een kind dat in China is geweest (of een ander gebied waar coronavirus is vastgesteld) gewoon naar

school moet komen of juist misschien beter thuis kan blijven. Volgens de landelijke richtlijn van het 

RIVM is thuishouden of weren niet nodig als kinderen geen klachten hebben.

 

MEER INFORMATIE

Alle GGD'en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen zij samen met het RIVM

en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD. Mocht er

actuele aanleiding toe zijn om anders te handelen, dan worden scholen direct geïnformeerd.

 

Is er op uw school een kind ziek? Volg dan de reguliere lijn. Dat betekent dat u de

ouders/verzorgers waarschuwt om het kind op te komen halen.

 

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM: www.rivm.nl 
Deze website geeft antwoord op veel gestelde vragen. Zit uw vraag hier niet tussen of heeft u een

specifieke vraag betreffende uw school? 

Bel dan met GGD Flevoland op nummer: 088-0029910


We hopen u hiermee als schoolleiding van voldoende informatie te hebben 

voorzien.

 

Met vriendelijke groet,

GGD Flevoland