Fysiotherapie

Een kind moet nog van alles leren. Door te bewegen, te spelen, ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en groeien zo tot volwassenheid. Bij een aantal van onze leerlingen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van de leerling vertraagd of afwijkend is.

Leerlingen kunnen doorverwezen worden naar de fysiotherapeute door een arts, maar ook ouders en leerkrachten kunnen met vragen bij de fysiotherapeute aankloppen. Zij zullen de leerling observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen. Vaak wordt er informatie ingewonnen bij ouders, de leerkrachten, de IB-er en eventueel anderen als ouders hiervoor toestemming geven.

 

De fysiotherapeute is niet verbonden aan school.