Het Esveld

HET ESVELD

 

Sinds 2010 beschikt De Zonnebloemschool over een derde locatie: Leer Werk Centrum Het Esveld. De leerlingen kunnen hier terecht komen in het schooljaar waarin zij zestien worden. 

Doelen voor leerlingen binnen Het Esveld liggen voornamelijk op het vakgericht arbeidsmatig leren en het werken op hun stageplekken. Daarnaast is er ook ruimte voor de leerlingen om zich te ontwikkelen op gebieden zoals taakaanpak, zelfstandigheid en werkinzet. Ook nemen de sociale-en werknemersvaardigheden een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. 

Op Het Esveld hebben we vier groepen. De leerlingen zijn ingedeeld op hun ondersteuningsbehoefte in een stamklas. Vanuit deze klas gaan ze naar hun praktijkvakken. De leerlingen worden bij de praktijkvakken naar hun keuze/behoefte ingedeeld. 

 

Deze praktijkvakken worden aangeboden:

• Werken in het schoolmagazijn

• Werken in de winkel 

• Werken als woonhulp 

• Onderhouden tuin en terrein 

• Dierverzorging

• Koken/catering 

• Schoonmaken groothuishouden 

• Repro/administratie 

• Techniek: hout, metaal en fiets 

• Creatief

 

 

screenshot2018-01-22-16-14-39r