De Bloementuin

Onze hoofdlocatie van de Zonnebloemschool staat op de hoek van de Europalaan en de Balkan. Deze locatie, die wij SO De Bloementuin noemen, heeft een enorm groot speelterrein achter de school, waar onze leerlingen tijdens de pauzes kunnen buitenspelen. Ook bevindt zich hier kinderboerderij "De Zonnewij"

 

De Bloementuin heeft acht groepen voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar. Op deze locatie wordt onderwijs geboden in acht verschillende groepen: vijf reguliere groepen en drie specifieke groepen. Een van deze specifieke groepen, de Honingbij, biedt onderwijs aan leerlingen die beter tot ontwikkeling komen bij een rustige leeromgeving en een minder snel werktempo. In deze groep ligt de nadruk ook op het tijd nemen voor het kind, het kind volgen en stimuleren waar nodig is. De andere twee specifieke groepen op De Bloementuin zijn de Fluitenkruid en de Rozemarijn, zij zijn in verhouding tot de reguliere klassen ook kleiner. In de klassen zitten vooral leerlingen die een grotere behoefte hebben aan structuur en rust. Hun werktempo ligt wel gelijk met de reguliere klassen.

 

Alle leerlingen van De Bloementuin krijgen één keer in de week gymles op De Plantage, dit is op loopafstand. Op vrijdagmorgen krijgen alle leerlingen zwemles in De Bosbadhal. Voor leerlingen die hier behoefte aan hebben is er ook de mogelijkheid om Rots en Water te krijgen, een weerbaarheidstraining.
Op deze locatie krijgen ook klassen wekelijks les van één van onze twee logopedisten. Individuele logopedie is ook een mogelijkheid die zij aanbieden. 

screenshot2018-01-22-16-16-16-