Europese Unie-Gemeente Almere

Gemeente AlmereEuropese Unie

PrO-/vso-scholen ondersteund vanuit Europese subsidie

 

Jongeren van Pro/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, door middel van projecten als ‘Focus Op Werk’ en ‘Op Weg Naar Werk I’ is het voor jongeren van PrO/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. Uit deze voorgaande ESF-projecten blijkt dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel is.

 

De gemeente Almere heeft voor de PrO/vso-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Flevoland, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Op Weg Naar Werk II”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Almere faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2016-2017. 

 

Europese Unie