Algemene informatie

Opleiding jeugd en volwassenen – algemene informatie

 

Stichting Het Esveld biedt voor jongeren en volwassenen nascholing op vele terreinen.
Het “doorleren” op de leeftijd vanaf 18 of 20 jaar is voor onze jongeren niet vanzelfsprekend en aansluiting vinden op het reguliere MBO valt meestal niet mee.

Vandaar dat we hebben gezocht naar mogelijkheden om ook voor deze doelgroep vervolgopleidingen te verzorgen.
Vanaf heden is er de mogelijkheid om via Stichting Het Esveld verschillende certificaten te behalen, zoals bijvoorbeeld:

·         Opleiding: Certificaat SVA Werken in de keuken

·         Opleiding: Certificaat SVA Werken in het groen

·         Opleiding: Certificaat SVA Werken in de dierhouderij

·         Opleiding: Certificaat Stichting Hout & Meubel

·         Training: Rots en Water

 

Deze opleidingen worden overdag aangeboden; in de toekomst wellicht ook in de avonduren.
Bij het afnemen van examens wordt de mogelijkheid tot herkansing geboden.
Voor deze opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing; deze zijn op te vragen bij Stichting Het Esveld.