Ondersteuning in Taal en/of Rekenonderwijs

Binnen onze school zijn collega’s gespecialiseerd in het aanbieden van taal- en/of rekenonderwijs aan leerlingen die (zeer) moeilijk lerend zijn.

Deze specialisten bieden ondersteuning aan collega’s en leerlingen om de onderwijssituatie zo optimaal mogelijk te kunnen inrichten. Daarnaast kunnen zij ook hulp bieden aan individuele leerlingen die op één specifiek gebied vastlopen.