Ondersteuning door middel van Co-teaching

Co-teaching is wanneer twee of meer mensen samen de verantwoordelijkheid delen voor een leerling of groep. Daarnaast kan co-teaching ook ingezet worden in de vorm van coaching. Hierbij heeft de leerkracht een leervraag en wordt co-teaching ingezet als middel tot een oplossing.

Co-teaching vindt alleen plaats bij een hulpvraag die hierdoor opgelost zou kunnen worden en is tijdelijk. Het wordt ingezet op basis van gelijkwaardigheid tussen de leerkracht en de co-leerkracht, door middel van gesprekken, het delen van kennis en vaardigheden.