Niet meer van toepassing

Teamtraining: Gebarentaal

Teamtraining: Denk Stimulerende Gespreksmethodiek (DGM)

Teamtraining: Hechtingsproblematiek 

 

Begeleiding in het opstellen van Handelingsplannen op maat

Begeleiding in het opstellen van Signaleringsplannen

Begeleiding bij Leeruitdagingen in het regulier onderwijs

 

Gedragsproblemen

 

Stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS)

 

Werken met verschillen in de klas: Taal, Rekenen en Beleving