Speltherapie

Tijdens speltherapie wordt spel gebruikt als therapeutisch middel om een kind te helpen bij het verwerken van emotionele problemen.
Het doel van speltherapie is niet dat een kind beter leert spelen maar bijv. het verminderen van angsten of het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
Spel is net alsof, dus niet echt. Maar door gevoelens in spel te uiten, kunnen kinderen wél hun frustraties, angst, woede, verdriet kwijt. Zo kan onbegrepen gedrag betekenis krijgen en verstaanbaar worden gemaakt voor het kind zelf en de omgeving. Spel kan een middel zijn om alsnog een situatie te verwerken door deze na te spelen om zodoende pijnlijke ervaringen een plaats te geven en daardoor te verwerken. Door te spelen kan zonder te praten aangegeven worden hoe iets beleeft of ervaren wordt.

De speltherapeute is niet aan school gebonden, de speltherapie vindt wel binnen het schoolgebouw plaats.