Praktijkverkenning

Op De Plantage wordt er gewerkt aan een oriëntatie en voorbereiding op de toekomst van de leerlingen door middel van stages. Alle leerlingen van twaalf tot en met veertien jaar beginnen op De Plantage met de eerste vorm, de praktijkverkenning.

Praktijkverkenning is een stagevorm waarin leerlingen in groepjes van vier of vijf leerlingen stageactiviteiten aangeboden krijgen binnen de school onder leiding van een personeelslid van de Zonnebloemschool. De praktijkverkenning kent een vast aantal onderdelen:

 

Corvee op De Bloementuin

de Kaarsenmakerij

het Kookcafé

het Taartenbakpunt

Klussen op De Plantage

Kinderboerderij

Tuinwerkzaamheden

 

Tijdens de praktijkverkenning maken de leerlingen prachtige kaarsen in onze kaarsenmakerij of bakken ze lekkere taarten, cakes en koekjes bij het taartenbakpunt. Ook zijn er leerlingen druk in de tuin of de kas aan het werk of zijn ze druk aan het klussen in en om de school.

De praktijkverkenning kent per jaar vier rondes van 8 weken. De groep van leerlingen rouleert, het personeel houdt dezelfde activiteit. 

Houtlokaal