Interne Begeleiding

Voor de onderwijs zorg-op-maat worden alle groepen van De Zonnebloemschool begeleid door een intern begeleider. De intern begeleider is een vraagbaak voor de groepsleiding en helpt hen waar zij hulp nodig hebben. Dit kan gaan om zaken betreffende het klassenmanagement, de inhoud van het onderwijs, de rapportages en handelingsplannen, maar ook individuele zaken en/of problematieken rondom een leerling of henzelf. Tijdens de groepsbesprekingen bespreekt de intern begeleider samen met de leiding van de groep de leerlingen en hun vorderingen ten aanzien van het uitstroomperspectief dat is vastgesteld.

De verdeling van de groepen met betrekking tot de Interne Begeleiding is als volgt:

 

Lutske Cuiper               SO De Bloementuin             
LWC Het Esveld     
Alle groepen
Alle groepen       
     
Septima Bramer VSO De Plantage 1C, 2A, 3A, 3C
     
Ingrid Snels VSO De Plantage 1B, 2B, 3B

 

Contact met de intern begeleiders loopt via de leerkracht.

 

Tevens wordt er door de intern begeleider maandelijks vergaderd in de Commissie van Begeleiding (CvB). Hier worden alle leerlingen besproken die zijn ingebracht door de leerkracht bij de intern begeleider.

Deze commissie bestaat uit:

 

Intern              Extern            
Directeur Aart Reussing Schoolarts    Marije Goud  
       
Adjunct-directeur     Maaike Kieft Psychologe Tinka de Boer
       
Intern Begeleiders   Lutske Cuiper Maatschappelijk werker    Birgitte ter Haar  
  Septima Bramer                         
  Ingrid Snels