Bestuur

De Zonnebloemschool valt onder het beheer van de Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de Noordoostpolder en omstreken. ( Stichting Chr. SO/VSO NOP e.o.)

Deze stichting heeft naast de Zonnebloemschool geen andere school onder haar beheer.

 

Het bestuur bestaat uit:

Mevr. Rita Vinke                                Voorzitter              
Dhr. Cor  van Veldhuijsen Secretaris
Dhr. Fokke Post Penningmeester
Dhr. Stoffel Haagsma  Lid
Dhr. Tiemen Loosman Lid
Dhr. Aart Reussing  Directeur / Bestuurder

 

Contact met het bestuur kunt u opnemen via: bestuur@zonnebloemschool.nl of via het postadres van de school, Europalaan 148, 8303 GM Emmeloord