Het Esveld

Sinds 2010 beschikt de Zonnebloemschool over een derde locatie: Leer Werk Centrum Het Esveld
De leerlingen met uitstroomperspectief B, komen hier terecht in het schooljaar waarin zij zestien worden.
Doelen voor leerlingen binnen Het Esveld liggen voornamelijk op het vakgericht arbeidsmatig leren en het werken op hun stageplekken. Daarnaast is er ook ruimte voor de leerlingen om zicht te ontwikkelen op gebieden zoals taakaanpak, zelfstandigheid en werkinzet.  

Op Het Esveld wordt gewerkt binnen vier profielgroepen:

- Profiel 1. Detailhandel, zorg en repro

- Profiel 2. Onderhoud tuin en terrein & Dierverzorging

- Profiel 3. Zorg en dienstverlening & Horeca

- Profiel 4. Techniek hout, metaal, fiets & Industrieel werk

 

 

 

structuur esveld 15-16