Directie

De directie wordt gevormd door Aart Reussing (directeur- bestuurder) en Maaike Kieft (adjunct directeur).

Beide hebben hun kantoor op De Bloementuin en zijn bereikbaar via het mailadres: directie@zonnebloemschool.nl


  Aart
                                          
                                     Maaike2
Aart Reussing
aart.reussing@zonnebloemschool.nl

Algemeen directeur
  Maaike Kieft    
maaike.kieft@zonnebloemschool.nl

Personeelsfunctionaris
Onderwijskundig functionaris
ICT, Datacare en LVS